Historie spolupráce

Partnerství mezi Vrchlabím a Trouville-sur-Mer

Od studentské výměny k vzniku partnerství

Vše začalo ihned po sametové revoluci v roce 1989. Vyučující francouzštině z Vrchlabí hledal ve Francii možné partnery pro výměny dětí, které by je motivovaly pro studium francouzštiny. V červnu 1990 tak přijíždějí děti ze ZŠ Školní na první návštěvu do Trouville-sur-Mer, kde jsou přijaty na Collège Charles Mozin a ubytovány u dětí z této školy. V únoru 1991 oplácejí děti z Trouville-sur-Mer návštěvu ve Vrchlabí. Výměny měly úspěch, líbily se jak dětem, tak dospělým, takže od této doby jsou uskutečňovány pravidelně dodnes. Od roku 1997 přešla výměna ve Vrchlabí na gymnázium, protože zavedlo osmileté studium a studenti mohli více profitovat z možnosti procvičovat si francouzštinu. Do roku 2017 se jedná o cca 1400 dětí z obou měst, které se výměny zúčastnily.

Radnice obou měst se také zajímaly o výměnu dětí a starostové navštívili recipročně obě města. Výměny mají úspěch, sympatie jsou oboustranné, a proto je mezi oběma městy 2. října 1993 na vrchlabské radnici podepsána Partnerská smlouva mezi městy Vrchlabím a Trouville-sur-Mer. Následující rok je smlouva znovupodepsána v Trouville-sur-Mer. Od té doby se zástupci radnic navštěvuji střídavě každoročně.

Ačkoli je prazákladem a hlavním nosným programem výměna dětí, nabalují se postupně další aktivity.

Od r. 1999 vyrážejí na pravidelné návštěvy a objevování obou měst a jejich okolí také dospělí. Ubytování v rodinách umožňuje seznámit se s každodenním obyčejným životem v obou zemích.

Kultura napříč Evropou

Amatérští divadelníci souboru TSL z Normandie jsou v roce 1994 pozváni na Celostátní přehlídku venkovských divadel ve Vysokém nad Jizerou. Divadelníci z Trouville a z Vysokého si padli do oka, takže v r. 1995 přijíždí TSL na celostátní přehlídku s představením Lékařem proti své vůli od Molièra. V roce 1996 jedou Vysočáci do Trouville s adaptací Shakespeareovy hry Lakomec – Historie o Židoj Šilokoj se zpěvy. Pochopitelně divadelníci konstatovali, že přes vynikající herecké výkony jazyková bariéra poněkud brání porozumění, a proto zahajují dvojjazyčný divadelní projekt Molièrova Měšťáka šlechticem. V roce 1998 je tato hra hrána v Trouville, ve Vrchlabí, ve Vysokém a také na Mezinárodním divadelním festivalu v Paderbornu v Německu. V roce 1997 se vysocký DS Krakonoš účastní s loutkářskou sekcí Meznárodního loutkářského festivalu v Dives-sur-Mer v Normandii. Na základě této akce pořádá TSL na radnici v Trouville v roce 1998 výstavu loutek z Vysokého, kde také Vysočáci hrají loutkové divadlo pro děti a učí děti manipulovat loutky. V roce 2005 začínájí soubory TSL a Krakonoš studovat opět dvojjazyčně hru Tři mušketýři v adaptaci Roger Planchona. V roce 2006 je hra hrána 2x ve Francii a 4x v Čechách, z čehož jedenkrát v rámci Festivalu evropského divadla v Hradci Králové. V roce 2008 realizuje TSL, tentokráte s amatérským divadelním souborem Vlastík z Vrchlabí a DS z města Mijas ve Španělsku, trojjazyčnou adaptaci 3 Cervantesových interludií, hranou 3x v Čechách, 3x ve Francii a 3x ve Španělsku.

V roce 1997 navazují kontakty a výměny hudební školy z obou měst.

Muzea a radnice v obou městech organizují výstavy: Nejprve bylo Trouville představeno výstavou v domě Kryštofa z Gendorfu, poté Krkonošské muzeum představuje v Trouville soubor vánočních betlémů, trouvillské muzeum pak ve Vrchlabí výstavu Nábřeží v Trouville. Trouvillské muzeum ve spolupráci s vrchlabským představuje v Trouville výstavu Lidové barokní umění v Čechách. V Trouville byla realizována výstava českých loutek, výstava fotografií z Pařížského salonu od fotografa Voříška. V roce 2011 představila trouvillským krkonošskou přírodu a květenu ve svém díle paní Vlasta Tvrdá.

K zajímavostem patří i návštěvy trubačů při parforsních lovech z Perche, kteří vystupovali ve Vrchlabí, Trutnově, Harrachově, Lomnici, účastnili se Hubertských slavností na Kuksu.

Sportovní přátelství

Sportovní výměny začaly mezi fotbalovými veterány 1995 a 1996. Díky partnerství s Trouville se začíná provozovat ve Vrchlabí pétanque, je založen 1. KPK (Krkonošský petánkový klub), který je dodnes úspěšný a aktivní, přičemž patří k největším a nejúspěšnější v ČR s řadou reprezentantů. Trouvillští maratonci se zúčastnili Pražského maratonu v letech 1999, 2000, 2001 a 2002, vrchlabští Pařížského maratonu v r. 2003. Pravidelně se vrchlabští běžci zúčastňují závodu Trouvillská běžecká korida.

Pracovní zkušenost pro mladé

Od roku 2005 se 2 studenti/studentky gymnázia účastní měsíční letní brigády na pláži a na plovárně v Trouville. Je to dobrá příležitost k procvičení francouzštiny, seznámení se s partnerským městem a získáním kontaktů.

Vzájemná finanční pomoc

Zmiňme také finanční pomoc trouvillských při opravě kaple Sv. Anny pod Kněžicemi, kříže před mostem v Horním Vrchlabí a také při opravě varhan v kostele Sv. Augustina. Po dva roky se též Trouville podílelo na sponzoringu vrchlabského hokeje.

Slovo závěrem

Výše popsané partnerství je vskutku neformální. Během doby vznikla a vznikají přátelství mezi rodinami, mezi mladými lidmi, ale i na úrovni radních. Nezřídka se rodiny navštěvují individuálně i mimo oficiální rámec partnerství.

Popis průběhu partnerství nemůže být úplný, zmíněny jsou jen záležitosti, události nejpodstatnější. Pokud bychom chtěli popsat všechny aktivity a události, stal by se text neúměrně dlouhým a nestravitelným.

Na tomto webu lze také sledovat aktivity partnerské komise v reálném čase, fotografie z akcí atd.

J. Pivoňka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *