Složení komise

Grémium

Bc. Jitka Graciasová

Prezidentka komise
Oficiální zastupování a reprezentace

Lenka Berková

Tlumočení, překlady

Petr Šída

Garant výměny turistů
Administrátor webu

Mgr. Vendula Zábrodská

Garant výměny studentů

Bc. Andrea Zelenková


Členové

Ing. Tomáš Kyral


PhDr. Josef Pivoňka

Čestný prezident

Ing. Petr Štěpánek

Pokladník

Petra Štěpánková


Zdena Štěpánková


Gabriela Vacková


Anna Valešová


Barbora Zelenková


Ing. Martin Zelenka