Složení komise

Grémium

Mgr. Jitka Kloučková

Prezidentka komise
Oficiální zastupování a reprezentace

Ing. Petr Šída

Garant výměny turistů
Administrátor webu

Mgr. Vendula Zábrodská

Garant výměny studentů

Členové

PhDr. Josef Pivoňka

Čestný prezident

Ing. Petr Štěpánek

Pokladník

Mgr. Petra Štěpánková


Zdena Štěpánková


Ing. Gabriela Varet