Složení komise

Grémium

Mgr. Jitka Kloučková

Prezidentka komise
Oficiální zastupování a reprezentace

Lenka Berková

Tlumočení, překlady

Bc. Petr Šída

Garant výměny turistů
Administrátor webu

Mgr. Vendula Zábrodská

Garant výměny studentů

Členové

Ing. Tomáš Kyral


PhDr. Josef Pivoňka

Čestný prezident

Ing. Petr Štěpánek

Pokladník

Mgr. Petra Štěpánková


Zdena Štěpánková


Bc. Gabriela Varet


Anna Valešová


Mgr. Barbora Zelenková


Mgr. Andrea Zelenková


Ing. Martin Zelenka